Category Archives: Editorial

NO BIO, NO BOTO!

Mahalaga ang eleksyon sapagkat ito ay isang batayang karapatan ng mamamayan. Sa ilalim ng Republic Act 10367 o ang Mandatory Biometrics Registration Act of 2013, ang mga botanteng hindi nakapagsumite ng kanilang biometrics record ay made-deactivate sa voter’s list at hindi makakaboto sa pambansang eleksyon sa 2016. Ang hangaring mahikayat ang mga botante na sumalang sa biometrics ay inilunsad ng

Read more

Liwanag para sa kalayaan

Nakatala sa kasaysayan nang mga pagdurusa ng sangkatauhan ang isang kanser na may malalang kalagayan na sa bahagyang pagkadampi nito ay nakaiirita sa kaniya at gumigising sa ibayong sakit. Dahilan ito, sa maraming pagkakataon sa gitna ng makabagong kabihasnan ay ninais ko na tawagin ka sa aking harapan, samahan ang aking alaala, at sa ngayon ay ihambing kaibang mga bansa,

Read more

Wika ng Pambansang Kaunlaran

Ang pambansang wika ay nagbibigay daan para sa pagkakaisa at isang mahalagang salik sa pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan. Ang pagsulong sa malawakang paggamit ng wikang Filipino bilang pambansang wika ay nanatiling malaking pagsubok na kung saan ang ating kapuluan ay napakaraming dialekto. Sa aking karanasan, ang aking ama ay nagsasalita ng Hilogaynon. Samantalang ang aking ina naman ay sanay sa

Read more

MATINONG PAGHAHANDA PARA SA LINDOL

Ang lindol bilang isang trahedya ay mistulang traydor sapagkat hindi natin alam kung kailan ito daraan sa ating buhay. Bagamat may kaukulang teknolohiya na naaangkop sa lindol, ito’y hindi tulad ng bagyo na nalalaman natin kung gaano kalakas at ilang araw pa nating napaghahandaan bago pumasok sa ating bansa. Sa Nueva Ecija, hindi na mabubura sa ating isipan ang kasaysayan

Read more

MANINDIGAN PARA SA KALAYAAN

Sa ating paggunita ng Araw ng Kalayaan na nakamit noong Hunyo 12, 1898, makalipas ang 117-taon ng ating Inang Bayan ay muli nating sasariwain ang kagitingan ng lahing Pilipino.   Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kaunaunahang pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa saliw ng Lupang Hinirang sa Kawit, Cavite matapos ipaglaban ng ating mga ninuno ang ating

Read more

Dakilang misteryo ng pananampalataya

Tayo ay nilikha upang maging kaisa at kabahagi ng buhay ng Diyos ngunit ito ay nasira dahil sa ating mga kasalanan, ngunit lagi Niya tayong binibigyan ng pagkakataon upang makipagkasundo at magbalik-loob sa Kanya. Juan 3:16 “Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay Niya ang kanyang bugtong na anak, upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay

Read more

MALIGAYANG PAGTATAPOS!

Ang tagumpay ay hindi lang para sa mga natatanging mag-aaral. Ang karangalan na makapagtapos ay para sa lahat ng kabataang nagsusumikap. Una sa lahat ay marapat ninyong pasalamatan ang inyong mahal na Paaralan na tumayo bilang pangalawang tahanan na humubog sa inyong mga puso’t isipan sa mahabang panahon, upang sa hinaharap ay maging kapaki-pakinabang na mamamayan.  Pinanday ng mga tumayong

Read more
« Older Entries